EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Testele Pilot

Conceptul  dezvoltat de creştere a motivaţiei pentru învăţarea limbilor străine va fi testat de către parteneri pe subiecţii avuti în vedere. Ei vor evalua această nouă posibilitate de abordare cu grupurile-ţintă (profesori, formatori, personal de învăţământ), pentru care proiectul este conceput pentru a beneficia în cele din urmă:

- pilot de test concentrându-se pe învăţare auto-direcţionata în sectorul turismului
- pilot de testconcentrându-se pe învăţare legata de conţinut  în sectorul turismului
- pilot de test concentrându-se asupra învăţari in familiei

 
Partenerii vor potrivi rezultatele din testele pilot cu modelele dezvoltate în etapa anterioară de dezvoltare şi vor, dacă va fi cazul cazul, revizui aceste modele în consecinţă. In plus, fiecare partener va dezvolta o listă de recomandări cu toate modificările de infrastructură şi de organizare care vor deveni necesare.

 

::CONTACT        ::IMPRESSUM