EN DE ES FR LT PL PT RO SE

WITAMY

BĄDŹ WIELOJĘZYCZNY! Motywowanie osób uczących się języków obcych w branży turystycznej przez wdrażanie nowoczesnych sposobów nauki.

W wielu krajach europejskich branża turystyczna obejmuje nie tylko rozbudowane sieci hotelowe i biura podróży ale również dużą liczbę małych pensjonatów, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, małych restauracji serwujących potrawy regionalne, z których większość jest prowadzona przez wielopokoleniowe rodziny jako firma rodzinna. Dla tej grupy docelowej możliwość posługiwania się językiem obcym jest ważnym czynnikiem dla sprostania konkurencji i rozwoju firmy. Ponadto, nauka języków obcych sprawia, że ludzie stają się bardziej otwarci na różne kultury i sposoby myślenia.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie metodologii zmierzających do zwiększania motywacji i możliwości wśród uczących się języka obcego.

Celem projektu jest również rozwinięcie koncepcji szkolenia językowego, które odzwierciedla potrzeby oraz zainteresowania przedsiębiorców branży turystycznej. Koncepcja szkolenia uwzględnia takie czynniki jak samokształcenie (self directed learning)  oraz nauka rodzinna (family learning) jak i  naukę skontekstualizowaną (content related learning) dla osób z terenów wiejskich.

W projekcie zostaną opracowane następujące produkty:

1.     narzędzia dla uczniów dla osób pracujących w sektorze turystycznym

2.    narzędzia dla nauczycieli dla nauczycieli języków obcych pragnących wykorzystywać nowe metody nauczania, szczególnie w sektorze turystycznym.

Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Strona odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej załączonych.
::CONTACT        ::IMPRESSUM