EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Główne działania

Języki i sektor turystyczny

Nasze pierwsze kroki w projekcie:

  • opracowanie raportu, którego celem jest przedstawienie sytuacji nauki języków obcych w sektorze turystycznym w krajach biorących udział w projekcie.

  • zebranie istniejących już materiałów i przykładów

Podręcznik i narzędzia

Następny krok to:opracowanie roboczej wersji podręcznika i narzędzi nauczania "Be multilingual! - Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector" (Bądź wielojęzyczny! Motywowanie osób uczących się języków obcych w branży turystycznej przez wdrażanie nowoczesnych sposobów nauki.)

Podręcznik i zestaw narzędzi opiera się na trzech następujących koncepcjach: self directed learning (samokształcenie) family learning (nauka rodzinna) i  content related learning (nauka skontekstualizowana). Po fazie testowej roboczej wersji opracowywanych metod i narzędzi, dostępna będzie końcowa wersja podręcznika i narzędzi w formie drukowanej i elektronicznej

Faza pilotażowa

Testowanie opracowanych materiałów dotyczących podnoszenia motywacji u osób uczących się języków obcych.

Obszar edukacyjny skupiający się na sektorze turystycznym. Obszar edukacyjny zawiera przykłady nowych i zaadoptowanych metod, narzędzia dla nauczycieli oraz narzędzia i linki do stron internetowych dla osób uczących się.

::CONTACT        ::IMPRESSUM