EN DE ES FR LT PL PT RO SE

strefa nauki

W prezentowanym zestawie narzędzi zarówno nauczyciele jak i uczniowie znajdą ćwiczenia w różnych językach europejskich (angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, szwedzkim, rumuńskim, portugalskim, polskim, litewskim, czeskim i rosyjskim) na różnych poziomach zawansowania. Ćwiczenia zaklasyfikowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego  (od poziomu zerowego do komptenecji zbliżonych do posługiwania sie językim ojczystym), odpowiednie poziomy są podane w kolumnie Poziom. Dodatkowo, ćwiczenia przyporządkowane są do jednego z podejść nauczania.

::CONTACT        ::IMPRESSUM