EN DE ES FR LT PL PT RO SE

PROJEKTO VEIKLA:

Kalbos ir turizmas
Pirmieji projekto žingsniai:

·       paruošta ataskaita apie kalbų mokymo(si) situaciją kiekvienos iš projekte dalyvaujančių šalių turizmo sektoriuje;

·       surinkti sėkmingo kalbų mokymo pavyzdžiai ir informacija apie jau egzistuojančias mokymosi priemones, kurias būtų galima panaudoti projektui.

 

Metodinis leidinys mokytojams ir kalbos mokymosi priemonė besimokantiesiems

Tolesnė veikla:

ruošiama pirminė mokytojams skirto metodinio leidinio ir besimokantiesiems skirtos mokymosi priemonės „Be multilingual! – Moderniais mokymosi būdais motyvuokime turizmo sektoriaus darbuotojus mokytis užsienio kalbų“ versija. Šios priemonės rengiamos remiantis trimis pedagoginėmis sąvokomis: savarankiškas mokymasis, mokymasis šeimoje ir integruotas užsienio kalbos bei dalyko mokymasis. Atlikus testavimą, išbandžius, kaip veikia parengtieji metodai ir priemonės, metodinis leidinys mokytojams ir kalbos mokymosi priemonė besimokantiesiems bus išleisti elektronine ir spausdinta forma. 

Žvalgomieji testai

Projekto metu išvystytų idėjų, kaip skatinti kalbų mokymąsi turizmo sektoriuje, testavimas.

Mokymosi priemonių rinkinys, skirtas turizmo sektoriui. Mokymosi priemonių rinkinyje rasite naujų ir specialiai turizmo sektoriui adaptuotų metodų bei priemonių. Jos skirtos mokytojams ir mokytojų rengėjams. Šiame rinkinyje yra ir nuorodų į interneto svetaines, skirtas besimokantiesiems. 

::CONTACT        ::IMPRESSUM