EN DE ES FR LT PL PT RO SE

SVEIKI!

„BE MULTILINGUAL! – MODERNIAIS MOKYMOSI BŪDAIS MOTYVUOKIME TURIZMO SEKTORIAUS DARBUOTOJUS MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ“

Daugelyje Europos šalių turizmo sektorius apima ne tik didelių viešbučių ir turizmo agentūrų tinklus, bet ir šeimos verslą – nedidelius viešbučius, kaimo turizmo sodybas, restoranėlius ir t. t. Gebėjimas kalbėti užsienio kalbomis šiai tikslinei grupei yra vienas svarbesnių veiksnių, didinančių konkurencingumą turizmo sektoriuje.

Be to, užsienio kalbų mokymasis skatina žmones būti supratingesnius, atviresnius įvairioms kultūroms ir požiūriams.

Pagrindinis projekto tikslas – kurti ir skleisti kalbų mokymo metodologijas, padedančias motyvuoti kalbos besimokančius žmones (dirbančius turizmo sektoriuje) ir didinti jų mokymosi galimybes.

Be to, mūsų partnerystė siekia sukurti užsienio kalbų mokymosi strategijas, orientuojantis į mokymosi turinį, kuris atspindėtų tikslinės grupės verslo poreikius bei interesus. Šios strategijos apims savarankiško mokymosi bei mokymosi šeimoje aspektus ir įtrauks žmones, užsiimančius turiz mo verslu kaimo vietovėse.

Mūsų tikslas – surinkti ir pritaikyti:

1.    Mokymosi priemones, skirtas potencialiems besimokantiesiems, dirbantiems turizmo sektoriuje.

2.    Mokymo priemones kalbos mokytojams (-oms) ir mokytojų rengėjams (-oms), kurie siekia motyvuoti besimokančiuosius naudoti modernius mokymosi metodus.

 

Šį projektą remia Europos Komisija.
Europos Komisija neatsako už šiame
leidinyje pateikiamą informaciją ir autorių  mintis.
::CONTACT        ::IMPRESSUM