EN DE ES FR LT PL PT RO SE

AKTIVITETER I PROJEKTET:

Språk och turist sektornFörsta steget av projektets aktiviteter var:

  • En rapport om språkutbildningen för turist sektorn i de olika länderna som deltar I projektet.

  • Insamling av bra praktiska exempel och redan existerande utbildningsmaterial, verktyg för att ytterligare utveckla materialet.

Handbok och toolbox
Nästa steg är:

- Skapa en första version av Handboken och Tool Boxen “Var Flerspråkig!” – Öka motivationen för främmande språk genom att implementera nytt sätt av utbildning inom turist sektorn”. Handboken och tool boxen är designad utifrån de tre koncepten: självständigt lärande, familje-inlärning och innehållsrelaterat lärande. Efter testandet av första versionen av metoder och verktyg, kommer handboken och toolboxen att finnas tillgänglig i både elektronisk version och en utskriftsversion för språk lärare och instruktörer.

Pilot fasen

Testa konceptet att öka motivationen för språkutbildning.

Utbildningsmaterialet fokuserar på turist sektorn.

I utbildningsmaterialet finns det exempel på nya och lämpliga metoder och verktyg för språklärare, instruktörer och även verktyg och länkar till hemsidor med språkövningar för eleverna.

::CONTACT        ::IMPRESSUM