EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Välkommen

Var Flerspråkig! – Öka motivationen för främmande språk genom att implementera ett modernt inlärningssätt i turist sektorn

I många Europeiska länder utgörs turistsektorn inte bara av stora hotellkedjor och service från resebyråer utan också av många små pensionat, hotell, agroturism, små restauranger osv. Dessa sköts ofta av hela familjen som ett “familje-företag” som inkluderar mor/farföräldrar, föräldrar, barn och anställda. För denna målgrupp är möjligheten att använda främmande språk en nödvändig faktor för att öka konkurrensförmågan och entreprenörskapet inom turistsektorn.

Sist men inte minst, att lära sig ett främmande språk gör människor mer öppna och förstående för olika kulturer och synsätt.

Syftet med projektet är att utveckla och främja metoder för att motivera språkstudenter (personer som arbetar i turistsektorn) och att höja deras kapacitet för språkinlärning. 

Partnerskapets syfte är att utveckla ett språkundervisningskoncept som innehåller inlärningsmaterial som reflekterar företagens behov och målgruppens intresse, språkundervisningen kommer att innehålla material för självständig inlärning och familje-inlärning för språk för människor som arbetar I turistsektorn även från landsbygden.

Vårt syfte är att samla in och använda redan existerande material:

1. Inlärningsmaterial för möjliga studenter som arbetar inom turist sektorn.

2. Undervisningsmetoder för språkinstruktörer och lärare för att kunna motivera studenter och att använda ett nytt sätt i undervisningen i turist sektorn

 

För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

::CONTACT        ::IMPRESSUM