EN DE ES FR LT PL PT RO SE

BeMultilingual Movie

Poster

Plakat_Multilingual_A2__3_.pdf

Flyers

Flyer_Multilingual_DE.pdf

Flyer_Multilingual_EN.pdf

Flyer_Multilingual_FR.pdf

Flyer_Multilingual_LI.pdf

Flyer_Multilingual_PL.pdf

Flyer_Multilingual_PT.pdf

Flyer_Multilingual_RO.pdf

Flyer_Multilingual_SP.pdf

Flyer_Multilingual_SV.pdf

“FEST DER KULTUREN” – „KULTUR FESTIVAL“JULY 2008

Samtidigt som  European Year of Intercultural Dialog 2008, den 6:e Juli VHS Cham e.V.- organiserade vår organisation  evenemanget “Fest der Kulturen”. Evenemanget var i Cham.

Syftet med evenemanget var att betona de kulturella värdena och den språkliga mångfalden som en unik fördel för samhället, att uppmuntra alla som bor i Europa att se fördelarna med vårt rika kultur- och språk arv och möjligheten  av att lära från olika kulturella traditioner.

Under evenemanget hade vi 180 deltagare; gästerna var representanter från lokala myndigheter, representanter från andra utbildnings organisationer, skolor, offentliga organisationer inkluderat lärare och instruktörer, mentorer, anställda från vår organisation och invånare från staden Cham och omkringliggande område.

Vid evenemanget presenterade vi projektet “Be multilingual” och förväntat resultat för representanter från utbildningsorganisationer, lokala myndigheter och representanter för lokala utbildnings institutioner för turism.

 

Fest_der_Kulturen.pdf

Vår flyer "Fest der Kulturen" 6:e Juli 2008

Nyheter

Projektet , Var Flerspråkig “ presenterades i en lokaltidning i Granada

 

5_LLL_projects_12.07.pdf

::CONTACT        ::IMPRESSUM