EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymasis

Integruotas kalbos ir dalyko mokymasis – dvikryptis mokymosi būdas:

viena vertus, mokomasi naujo dalyko užsienio kalba;

kita vertus, mokomasi užsienio kalbos gilinantis į naują dalyką (profesiją).

 

Svarbiausia, kad šis mokymosi metodas yra įdomus ir naudingas, nes gilinamasi ne tik į pačią kalbą, bet ir į konkretų dalyką (profesiją).

 

 Be to, besimokantysis aktyviai dalyvauja mokymosi procese, kuria idėjas ir, užuot aklai naudojęsis vien tik mokytojo siūlomais metodais, pats pasirenka mokymosi būdą.

Savarankiškas mokymasis

Pagrindinis šio mokymosi privalumas – besimokantysis pats pasirenka, ką, kada, kur ir kaip mokytis.

Savarankiškas mokymasis suteikia galimybę mokytis su draugais, šeima ir bendradarbiais, pačiam pasirinkti patogų mokymosi laiką ir vietą.

Besimokantysis yra pats atsakingas už mokymosi progresą ir pasiekimus.

Jis pats gali nuspręsti, kokių kalbos įgūdžių ir žinių jam trūksta. Mokantis savarankiškai, taip pat didėja pasitikėjimas savimi.

Šis mokymosi būdas gali būti taikomas ir klasėje: kalbos mokytojas gali padėti mokytis savarankiškai.

Mokymasis šeimoje

Mūsų projekte “Mokymasis šeimoje” tai:

  • šeimos narių skatinimas mokytis drauge; 
  • šeimos narių mokymasis drauge.


Mokymasis šeimoje:

  • padrąsina suaugusius ir vaikus mokytis drauge;  
  • leidžia tėvams stebėti, kaip sekasi mokytis jų vaikams;
  • galimybė padėti vaikams mokytis;
  • gali padėti auklėti vaikus;
  • suteikia galimybę tėvams toliau mokytis ir tobulėti;
::CONTACT        ::IMPRESSUM