EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Nauka skontekstualizowana . zintegrowane nauczanie języka  i przedmiotu

 

Zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka jest dwutorowym podejściem, w którym z jednej strony język obcy jest wykorzystywany w nauczaniu danego przedmiotu, z drugiej strony dany przedmiot wykorzystywany jest do nauki języka obcego.

Nauczanie skontekstualizowane wynika z założenia, że nauka języka obcego staje się bardziej atrakcyjna i obiecująca, jeżeli główny nacisk położony jest raczej na tematy interesujące niż na język sam w sobie. W ten sposób język obcy jest wykorzystywany jako środek prowadzący do celu, służący do przekazania treści merytorycznych.

Zadania związane z nauczaniem zintegrowanym posiadają ważne cechy. Jednym z jego  podstawowych założeń jest zaangażowanie ucznia w procesie nauczania we własne projekty posiadające innowacyjne możliwości nauczania , co odbiega od tradycyjnego modelu reagowania na instrukcje nauczyciela. Uczeń nie przybiera roli pasywnej, kiedy to tylko pozwala na to, aby coś działo się wokół niego, jest raczej przyczyną tego, że coś w ogóle się dzieje. Zakłada się, że proces uczenia się jest wynikiem oddziaływania ucznia i środowiska.

Samokształcenie

Dużą zaletą samokształcenia jest możliwość decydowania przez uczącego się gdzie, kiedy i w jaki sposób chciałby się uczyć. Samokształcenie pozwala na przyjazne podejście do uczenia się języka. Możesz na przykład wybrać materiał, którym naprawdę jesteś zainteresowany.

Uczeń sam ponosi odpowiedzialność za postęp oraz osiągnięcia związane z nauką języka.

Uczeń rozwija te komptenecje językowe, które potrzebne mu są w życiu zawodowym. Dodatkowo, uczeń stopniowo rozwija zaufanie w stosunku do efektywności procesu nauczania.

Samokształcenie pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego do nauki języka czasu, bez narzuconych przez grafik zajęć lekcyjnych norm czasowych, otwiera nowe możliwości konstruktywnej współpracy z przyjaciółmi, rodziną jak i współpracownikiami.

Idea samokształcenia może być również wykorzystana w trakcie trwania tradycyjnych kursów językowych  nauczyciel języka może pełnić rolę moderatora i wspomagać uczniów w procesie stawania się uczniami samodzielnymi.

Wielopokoleniowe nauczanie rodzinne

W naszym projekcie wielopokoleniowe nauczanie rodzinne odnosi się do poniższych aspektów:

  • zachęcanie członków rodziny do wspólnej nauki
  • wspólna nauka rodziców / opiekunów i dzieci


Nauka wielopokoleniowa w rodzinie może:

  • zachęcić dzieci i rodziców do nauki
  • umożliwić rodzicom zrozumienie sposobu,  w jaki uczą się dzieci
  • pomóc rodzicom poprawić wsparcie procesu nauczania dzieci
  • ulepszyć umjejętności rodzicielskie
  • umożliwić rodzicom pobudzenie na nowo procesu uczenia się i rozwoju

umożliwić dalszy proces kształcenia

::CONTACT        ::IMPRESSUM