EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa, w sposób jednolity i możliwy do porównania, 6 poziomów kompetencji językowych biorąc pod uwagę umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, mówienia oraz pisania.

Poszczególne poziomy opisane są w następujący sposób:

A1 - A2 
Potrafię wyrazić swoją myśl w prosty sposób. Umiem reagować w sytuacjach życia codziennego, chociaż nadal popełniam błędy językowe.

B1 - B2 
Potrafię radzić sobie w większości sytuacji związanych z codziennymi sprawami, chociaż czasami popełniam błędy językowe. Jestem w stanie uczestniczyć w rozmowie na różne tematy i jestem rozumiany / a bez problemu.

C1 - C2 
Jestem w stanie poradzić sobie w sytuacjach nieprzewidzianych i potrafię wyrazić swoje myśli jasno i w dużym stopniu poprawnie.

::CONTACT        ::IMPRESSUM