EN DE ES FR LT PL PT RO SE

Innehållsrelaterat lärande

Språk och innehållsrelaterat inlärning är dubbel riktad i pedagogiska sammanhang där ett nytt språk används för att lära ut ett nytt ämne och att lära ut ett nytt språk genom att introducera ett nytt ämne.

 

 Den underliggande hypotesen är att inlärningen av språket blir mer attraktiv och lovande om fokusen är på intressanta ämnen snarare än själva språket. På det här sättet används det främmande språket som ett medel för att förmedla ämnets innehåll.

 

Verksamhet med innehålls relaterade enheter visar avgörande funktioner. En av de främsta är att eleven har en aktiv del i inlärningsprocessen genom att utforma saker själv och utvecklar dessa innovativa “inlärningsmöjligheter ”, och ger inte bara respons på lärarnas instruktioner som kan vara vanligt. Deltagaren tar inte en passiv roll där han / hon bara låter saker och ting hända, utan snarare påverkar att det händer något. Inlärningsprocessen antas vara resultatet av att eleven/ deltagaren interagerar med sin miljö.

Självständig inlärning

En stor fördel med självständig inlärning är att man kan själv bestämma var , när och hur man vill lära sig. Självständig inlärning tillåter en rolig inställning till språk. Du kan till exempel , välja det materialet som du är riktigt intresserad av.

Deltagaren tar ansvar för sin egen  språk inlärning, framstegen och  prestationen av inlärningen

Deltagarna arbetar med sina språk kompetenser utifrån vad han/hon behöver lära sig. Dessutom kan deltagarna gradvis utveckla mer tilltro till effektiviteteten av sin inlärnings process.

Självstudier gör att man kan använda sin tid på ett effektivt sätt och inte behöva känna tvång att vara i ett klassrum. det ger också möjligheter att samarbeta med vänner, familjen och arbetskamrater på ett skapande sätt.

Konceptet med självständig inlärning kan också integreras med språkkurser i skolan. – Språk läraren kan agera som moderator och stödja eleverna till att bli självständiga i inlärningen.

Familje inlärning i flera generationer

I vårt projekt  “familje inlärning i flera generationer” inkluderar följande:

  • Genom att uppmuntra familjen att tillsammans lära sig språk.
  • Föräldrar och barn lär sig tillsammans


Inlärning i familjen i flera generationer kan:

  • Främja lärandet hos barn och vuxna
  • Visa för föräldrarna hur barnens inlärning är.
  • Hjälper föräldrarna att bättre stödja barnens inlärnings process
  • Förbättrar föräldrarnas  förmåga
  • Möjliggör för föräldrarna att öka sin egen inlärning och utveckling
  • Ökar möjligheterna för ytterligare inlärnings processer
::CONTACT        ::IMPRESSUM