EN DE ES FR LT PL PT RO SE

THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE

 Refererar till ett jämlikt Europeiskt nivå system som visar de respektive kunskaperna av hörförståelse, läsförståelse, kommunikation, och skrivförståelse i 6 olika internationella jämförbara nivåer.

I detailj, dessa nivåerna är enligt följande:

A1 - A2 
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt sätt. Jag kan hantera vardagliga situationer även om jag fortfarande gör misstag.

B1 - B2 
Jag kan hantera  – men misstag inträffar ibland – med vardagliga situationer rätt bra. Jag kan deltaga i konversationer i olika situationer utan större problem.  och jag blir förstådd utan några problem.

 C1 - C2 
Jag kan hantera svåra och oförväntande situationer och kan uttrycka mig klart och till en stor del korrekt .

::CONTACT        ::IMPRESSUM